การเรียนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่ได้เรียนเฉพาะการออกแบบ การสร้างสรรค์โครงสร้างสถาปัตยกรรม นักศึกษาต้องเรียนรู้ เข้าใจ ในเรื่องการสร้างแบบโครงสร้างต่าง ๆ ที่อาจรวมถึงการใช้วัสดุ เทคนิคการก่อสร้าง […]