รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ หนุนร่างสถาบันวิจัยฯ ลดงบอุดหนุนจากรัฐบาลในระยะยาว เสริมศักยภาพงานวิจัยเชิงพาณิชย์ สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้ประเทศ […]