ทุนการศึกษาจากรัฐบาลอิตาลีให้นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาอิตาเลี่ยนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศสำหรับปีการศึกษา 2023-2024 ทุนนี้เป็นโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงภาษาอิตาเลียนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ คุณสมบัติผู้สมัครขอทุน นักศึกษาจากประเทศไทยสามารถสมัครขอทุนการศึกษานี้ได้ มีคุณสมบัติด้านวิชาการตรงตามข้อกำหนด ผู้สมัครทุนระดับปริญญาโท, คอร์สอบรมด้านศิลปะ […]