ถ้าใครที่ชื่นชอบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ขอบอกว่า ประเทศนี้มี “ทุนการศึกษา” ให้กับนักศึกษาจากต่างชาติ จำนวนมาก ทั้งทุนระดับปริญญา หรือทุนสำหรับการวิจัย รวมทั้งทุนแลกเปลี่ยนอีกมากมายหลายประเภท สนใจต้องการขอรับทุนการศึกษาประเภทใด […]

บริติช เคานซิล องค์กรเพื่อความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและโอกาสทางการศึกษาจากสหราชอาณาจักร เปิดรับสมัครทุนการศึกษา IELTS Prize 2023 สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศที่ใช้ผลคะแนนสอบ […]

ขอเชิญโรงเรียนสมัครประกวดรางวัล SEAMEO – Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี 2566 ชิงทุนและโอกาสคว้าตั๋วไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับใบสมัครถึง 15 สิงหาคมศกนี้ องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) และกระทรวงศึกษาธิการ […]

โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 แก่นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่กำลังศึกษาวิชาด้านสาธารณสุข มีภูมิลำเนาอยู่ใน 9 […]

มูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษา แก่เยาวชนที่มีความสามารถ มีความตั้งใจ และมีความประพฤติดี มีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างโอกาสความสำเร็จทางด้านการศึกษา ทางมูลนิธิฯ มีความตั้งใจส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อ […]

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษา สมเด็จพระญาณสังวร 73 ทุน เป็นทุนสำหรับเด็กยากจน มีความประพฤติดี โดยให้ต่อเนื่องทุกปีระดับประถม […]