นักศึกษากลุ่มเครื่องลมไม้ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา นำโดยอาจารย์ ดร.ตวันรัตน์ มีวงศ์อุโฆษ ได้ร่วมทำกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมแสดงคอนเสิร์ต ณ วิทยาลัยดุริยศิลป์ […]