นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ (Hands-on Experience) ด้วยการเป็นสต้าฟในการประชุม IT&CMA (IT&CM Asia […]