นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ นำคณะเดินทางจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร เพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน โดยโปรแกรมนี้สร้างสรรค์คุณภาพเยาวชนไทยและคนไทยทุก ๆ ท่านที่สนใจ สมัครตามใบประกาศสแกน […]