ทุกการเดินทาง ทุกความฝัน ต้องมีจุดเริ่มต้น และจุดเริ่มต้นของการตามความฝันของใครหลายคนก็มีความแตกต่างกัน กว่าที่เราจะได้เห็นภาพของสาวน้อยวัยใสของ “พลอยภัณฐิกุล ตรีพรมกุลการ” หรือ “ปีโป้” […]