พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 5 แม่กองบาลีสนามหลวง ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร […]