ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี(มกธ.) ให้นโยบายกับคณะต่างๆ 16 คณะ ในการจัดกิจกรรม “ต้อนรับน้องใหม่”ประจำปีการศึกษา 2567 […]