มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ร่วมกับชุมชนวัดปุรณาวาส ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และชุมชนบางพรหมร่วมใจ เปิดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน “เพาะเห็ดนางฟ้าโรงเรือนอัจฉริยะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย รศ.ดร. […]