เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม ศ.ดร.บังอร […]