รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งมอบความสุขให้เด็ก ๆ ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 โดยมอบจักรยานกว่า […]