มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการแนะแนวสัมพันธ์ “แนะแนวยุค Generative AI” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทางการศึกษาสู่อนาคต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม […]