ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนาวิชาการ “สู่ขวัญ เล่าขานเรื่องราว สุวรรณภูมิ” เรื่อง สตรีกับอำนาจการปกครอง แม่ […]