ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางขยายฐานความรู้ สร้างเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น เมืองฟุกุยามา จังหวัดฮิโรชิมา […]