เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานกรรมาธิการการศึกษา ให้เกียรติกล่าวเปิดการเสวนาพิเศษด้านวิชาการ เรื่อง […]