ย้อนกลับไปเมื่อไม่นานมานี้ ในวงการตำรวจคงได้ทราบข่าวว่า รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล นายตำรวจนักวิชาการผู้ซึ่งสร้างผลงานให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้มากมาย ได้ยื่นใบลาออกจากการทำหน้าที่อาจารย์ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ แม้บทบาทในรั้วสีกากีจะยุติลง แต่อุดมการณ์และความตั้งใจที่จะสานต่อเกี่ยวกับการปฏิรูประบบงานตำรวจยังคงอยู่ รวมทั้งยังทำหน้าที่ในบทบาทนักวิชาการที่ให้ความรู้และแนวคิดทางด้านอาชญาวิทยากับการนำไปใช้แก้ไขปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย […]