รีไวร์เอ็ด ซัมมิต (RewirEd Summit) การประชุมสุดยอดด้านการศึกษาและสภาพภูมิอากาศระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างการประชุม COP28 มีผู้เข้าร่วม 1,000 คน ซึ่งรวมถึงประมุขแห่งรัฐ 2 คน รัฐมนตรี 22 คน และซีอีโอ 28 คน พร้อมด้วยวิทยากร 260 คนจากหลากหลายภาคส่วน ซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงาน 209 แห่ง […]