มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมขับเคลื่อน วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ (College of Hospitality) ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้บัณฑิตยุคใหม่มี Skill การทำงานรอบด้าน […]