อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ยอดเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2.6 ล้านบาท […]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดย ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี พร้อมผู้บริหารและบุคลากรแสดงความยินดีกับ “น้องเทนนิส พาณิภัค” นักศึกษาปริญญาเอก […]