ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมแสดงผลงานแอนิเมชั่น “สุวรรณภูมิ เส้นทางการค้า ข้ามคาบสมุทร” เส้นทางการเดินทางค้าขายในยุคสุวรรณภูมิ จากอ่าวไทยสู่อันดามัน พร้อมนำโมเดลตัวละครไปร่วมโชว์ในบูธ […]

            ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม “CSB OUTDOOR EXPLORATION 2023” นำนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติจีน เรียนรู้นอกสถานที่จังหวัดราชบุรี […]