สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ นำนักกีฬาหนูน้อยจ้าวเวหาไทยพีบีเอส มาสร้างกระแสการท่องเที่ยว โดยมี “เปา” อภิรักษ์ สุรเกียรติสมบัติ จากทีมวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี ผู้ที่ไปคว้าเหรียญทอง […]