วิทยาลัยทองสุข จัดฝึกอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 มีผู้สนใจเข้าร่วมอย่างคึกคัก วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ดร.พรจิต […]