“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี มกธ.กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 2 […]