เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองกำลังใกล้เข้ามาถึงทุกขณะ องค์กรและบริษัททั่วโลกต่างเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะสนับสนุนการเดินทางและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงานในช่วงเทศกาล ท่ามกลางความตื่นเต้นเหล่านี้ การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขภาวะของพนักงานขององค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง […]

  โรคมาลาเรียยังคงเป็นความท้าทายด้านสุขภาพที่องค์กรทั่วโลกยังคงต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน การป้องกันโรคมาลาเรียจึงมีความสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ด้วยเหตุนี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส (International SOS) บริษัทผู้ให้บริการความช่วยเหลือด้านสุขภาพและความมั่นคงปลอดภัยชั้นนำของโลก จึงได้เปิดตัวหลักสูตรการเรียนรู้แบบดิจิทัลออนไลน์เกี่ยวกับโรคมาลาเรีย […]