อาจารย์สอนภาษาอังกฤษสามารถมีส่วนช่วยเพิ่มพูนทักษะของนักศึกษาในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ด้วยสื่อการเรียนรู้ทักษะการทำงาน […]