โกลบอล เอดูเคชัน โฮลดิงส์ (Global Education Holdings หรือ GEDU) กลุ่มธุรกิจการศึกษาในสหราชอาณาจักร ประกาศความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการ เอกอล เดอ […]

โกลบอล เอดูเคชัน โฮลดิงส์ (Global Education Holdings หรือ GEDU) ผู้ให้บริการด้านการอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร ประกาศความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการ เอ็มแอลเอ คอลเลจ (MLA […]