โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 แก่นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่กำลังศึกษาวิชาด้านสาธารณสุข มีภูมิลำเนาอยู่ใน 9 […]