นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เผยถึงรางวัล 2 เหรียญทอง ในการส่งผลงาน “โดรนสำรวจด้วยกล้องอินฟราเรดควบคุมทางไกลด้วยระบบ 4G” […]