โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ เตรียมจัดงาน Open House ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.45 น.พร้อมพาชมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับ world-class พบกับคณะครูและนักเรียนคุณภาพ ของโรงเรียน พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางโรงเรียนได้โดยตรงและได้เรียนรู้ถึงโอกาสดีดีที่จะได้รับเมื่อนักเรียนเข้าศึกษาที่โรงเรียน  […]

  โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ มีความภูมิใจในความสำเร็จทางด้านวิชาการของนักเรียนและครูเป็นอย่างมาก สำหรับการประกาศผลสอบ A level นักเรียนของเราได้ผลสอบ A* 47% และ A-A* 80% […]