ด้วยการปรับปรุงเสาไฟฟ้าจากเสาเหล็กซึ่งเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดเป็นเสาคอนกรีต สนับสนุนพัดลมติดผนังจำนวน 120 เครื่องเพื่อการระบายอากาศที่ดีภายในห้องเรียน พร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำดื่มที่ถูกหลักอนามัยจำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า 470,200 บาท โดยมีทีมงานบริษัทเป็นตัวแทนส่งมอบกับทางผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมจัดกิจกรรมการฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 90 คน โดยโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ […]