บริติช เคานซิล องค์กรเพื่อความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและโอกาสทางการศึกษาจากสหราชอาณาจักร เปิดรับสมัครทุนการศึกษา IELTS Prize 2023 สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศที่ใช้ผลคะแนนสอบ […]