สถาบันเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกาลิงคะ (KIIT) ซึ่งมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย ในเมืองภุพเนศวร รัฐโอริสสา ประเทศอินเดีย ประกาศให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟชนกันในเขตบาลาซอร์ ทางตะวันออกของรัฐโอริสสา เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ด้วยการจ้างงานสมาชิก 1 คนในครอบครัว และให้บุตรของผู้เสียชีวิตได้เรียนฟรี […]