ทุนประเทศอินโดนีเซีย เปิดรอบพิเศษ ให้เรียนระดับปริญญาตรี – โท – เอก

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปี 2566/2023 🇲🇨
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ประสานงานทุนการศึกษาอินโดนีเซีย-ISCC (มูลนิธิวากัฟอัลฮีดายะฮ์) เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปี 2566/2023 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดต่อไปนี้
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
– ทุนฟรีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก (100%, 75%, 50%)
#ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 (รอบพิเศษ)
– ต้องมีสัญชาติไทย
– กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่า (ซานาวีย์, ปวช, กศน.)
– ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 GPA
– ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปี
– มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาขาที่จะสมัครและมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในประเทศอินโดนีเซีย
– ต้องไม่เป็นผู้สละสิทธิ์ หากเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
– ต้องไม่อยู่ในการรับทุนหรือสมัครทุนอื่นใด
#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ศูนย์ประสานงานทุนการศึกษาอินโดนีเซีย-ISCC หรือ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
.

Next Post

สวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลง กับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

Thu May 18 , 2023
ในระหว่างวันที่ 13-18 พฤษภาคม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ […]