วิทยาลัยทองสุข รับสมัคร DEK’66 เรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรอินเตอร์

วิทยาลัยทองสุข
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2566
ระดับปริญญาตรี
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
✍️สาขาวิชาการจัดการ
✍️สาขาการบัญชี
-รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
-นิติศาสตรบัณฑิต
-สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
INTERNATIONAL PROGRAM
-BA in TESOL
-BBA in Management
English Program
-M.Ed in Educational Administration
👍กรุงเทพมหานคร
✌️ศวท.ไร่ขิง
อ.อธิพงษ์ คิดดี 0994454433

Next Post

วิทยาลัยทองสุข จัดฝึกอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่น 3 มุ่งลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสมานฉันท์

Sat May 20 , 2023
วิทยาลัยทองสุข จัดฝึกอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 มีผู้สนใจเข้าร่วมอย่างคึกคัก วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ดร.พรจิต […]