วิทยาลัยทองสุข จัดฝึกอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่น 3 มุ่งลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสมานฉันท์

วิทยาลัยทองสุข จัดฝึกอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 มีผู้สนใจเข้าร่วมอย่างคึกคัก

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดี วิทยาลัยทองสุข ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมอย่างหนาแน่น โดยมี ดร.โฆษิต สุวินิจจิต นายกสมาคมผู้ไกล่เกลี่ยไทย เป็นประธานในพิธี และ ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม บรรยายเรื่องภาพรวมสารสำคัญของพระราชบัญบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 การนำระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนมาใช้ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการ ด้านการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น และสะดวกขึ้น ถือเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้กับประชาชน เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย ทั้งภาครัฐและประชาชนทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม และช่วยเสริมสร้างสังคมให้อยู่อย่างสงบ

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยทองสุข ได้จัดการฝึกอบรม  เป็นวันที่ 2 ในช่วงเช้า เวลา 08.00-12.30 น. วิทยากรบรรยายโดย ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการเชี่ยวชาญสำนักสันติวิธีและธรรมมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า หัวข้อเรื่อง ธรรมชาติของความขัดแย้งและการวิเคราะห์ความขัดแย้งและแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในบริบทสากล

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน เวลา 13.30-18.30 น.  ดร.อภิญญา ดิสสะมาน นักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า บรรยายหัวข้อเรื่องทักษะที่จำเป็นและเทคนิคในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการจัดการกับบุคคลที่ยากกับการเจรจาและการจัดการอารมณ์ของตนเอง

ทั้งนี้หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 รุ่นที่ 3 วิทยาลัยทองสุข ได้จัดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566

Next Post

ธนาคารออมสิน เปิดรับบุคคลภายนอก เพื่อให้ทุนระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปี 2566

Sun May 21 , 2023
ธนาคารออมสิน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปี 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566 สาขาวิชา […]