คณาจารย์พร้อมนักศึกษาวิทยาลัยทองสุข บริจาคแผงโซล่าเซลล์ แก่วัดเกาะหินตั้ง จังหวัดสุโขทัย

ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์ ประจำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ทำกิจกรรม มอบแผงโซล่าเซลล์ ให้กับวัดเกาะหินตั้ง ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรศพงศ์ วงษ์สวัสดิ์ ได้นำคณาจารย์ นักศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยทองสุขได้ร่วมบริจาคแผงโซล่าเซลล์ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคให้กับวัดและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ปัจจุบันพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทางเลือกที่หลายภาคส่วนให้ความสนใจต่อประสิทธิภาพในการผลิตไฟและเสถียรภาพของแผงโซล่า วิทยาลัยทองสุข ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานสะอาดที่มีบทบาทต่อการศึกษาไทยจึงร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยทองสุข บริจาคแผงโซล่าเซลล์และติดตั้งให้แก่วัดเกาะหินตั้ง กำลังผลิต 3.25 กิโลวัต เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาว


ในการนี้พระครูสิริอาจารสุนทร เจ้าอาวาสวัดเกาะหินตั้ง นายสานิต รุ่งโรจน์ สจ. เขต 5 รองประธาน อบจ.สุโขทัย นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางขลัง กำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยลูกบ้าน เป็นผู้รับมอบแห่งโซล่าเซลล์และสักขีพยาน

Next Post

3,414 ที่นั่ง "สวนสุนันทา" รับรอบสุดท้าย เริ่ม 27 พ.ค.นี้

Mon May 13 , 2024
#รอบสุดท้าย #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา DIRECT ADMISSION เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. […]