อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้นักศึกษาผู้อบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่น 4 วิทยาลัยทองสุข

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้นักศึกษาผู้อบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่น 4 วิทยาลัยทองสุข ในวันที่ 9 กันยายน 2566 ช่วง 09.00-10.00 น. ที่ห้อง 109 อาคารทองสุข วิทยาลัยทองสุข

การอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ ถือเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานและเข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในฐานะผู้ไกล่เกลี่ย เพื่อให้ประชาชนทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างแท้จริง ทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม

วิทยาลัยทองสุข ได้จัดการอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เป็นรุ่นที่ 4 แล้ว โดยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการอบรม  ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) รับรอง และได้รับประกาศนียบัตรหลังการอบรม ทั้งนี้ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่

วิทยาลัยทองสุข Thongsook College

Next Post

"ค่ายหมอ" โรงเรียนเตรียมแพทย์ 1 เดียวของไทย และมีประสบการณ์ด้านการแพทย์กว่า 11 ปี เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!!

Sat Sep 9 , 2023
  #รีวิว ละเอียดยิบ รวมทุก “ค่ายหมอ” ที่แนะนำและต้องเข้า ( ของประเทศไทย )สำหรับนักเรียนทั่วไป อายุ […]