กระทรวงการต่างประเทศเชิญนิสิต นักศึกษาระดับป.ตรี สมัครเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง ๑๘ – ๒๕ ปี และกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๘ และกิจกรรมต่าง ๆ ของเยาวชน ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลา ประมาณ ๓ สัปดาห์ 🇹🇭🇺🇳
📌 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

Next Post

หลักสูตรปริญญาโท MIDB ม.รังสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

Wed Jun 7 , 2023
            หลักสูตรปริญญาโท Master International Digital Business วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน […]