กกมท แต่งตั้งคนกีฬา ดูแลงานส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนการกีฬาในมหาวิทยาลัย

                  คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย – กกมท. ปูทางสู่กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สร้างสุขภาพบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ดึงคนกีฬาช่วยสนับสนุนวงการแต่งคั้งคณะกรรมการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฤดี เชาวรัตน์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานอนุกรรมการ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, นอกจากนั้น ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมกับ อ.ตู่-ธนาวุฒิ นุชตเวชวงศ์ ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฤดี เชาวรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์

ดร.วิชิต อิ่มอารมย์

อ.ตู่-ธนาวุฒิ นุชตเวชวงศ์

 

#https://edu-today.com/

Next Post

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ และชมคอนเสิร์ต ศิลปิน Kira Linn

Wed May 17 , 2023
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมด้วยสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ และชมคอนเสิร์ต จากศิลปิน Kira Linn และวง การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ […]