ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธาน ป.เอก ศิลปากร เป็นวิทยากรโครงการอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.)

             ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) จังหวัดชลบุรี รุ่น 1 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม Garden Sea View อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยโครงการฯ มุ่งเน้นให้อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) ทราบถึงบทบาท และหน้าที่ รวมถึงแนวทาง ทิศทาง และเป้าหมายในการดําเนินงานด้านต่างๆ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครให้สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดชลบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#https://edu-today.com/

Next Post

"ศ.ดร.บังอร" อธิการบดี มกธ.มอบ iPad สนับสนุนการเรียนรู้ นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 3 สุดปลื้มใจ ! ในการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

Fri Jun 9 , 2023
ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา […]