“สวนสุนันทา” แชมป์ราชภัฏ 19 สมัย “มทร.อีสาน” ที่ 1 ราชมงคล “ม.รังสิต” ยึดที่ 1 ม.เอกชน “จุฬาฯ” ยืน 1 ประเทศ จากอันดับ Webometrics Ranking January 2024

“จุฬาฯ” ยังครองที่ 1 ประเทศ ส่วน  “สวนสุนันทา”  ยังยืนตำแหน่งแชมป์ราชภัฏยาวนาน 19 สมัย “มทร.อีสาน” ครองที่ 1 ราชมงคล ด้าน ม.รังสิต ยังที่ 1 ม.เอกชนอีกครั้งจากอันดับ Webometrics Ranking Universities: January 2024 Edition 2024.1.0

…………………………………………………………………………………………

Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกประจำเดือนมกราคม 2024 Edition 2024.1.0 แล้ว ทั้งนี้ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

……………………………………………………………………………………….

จุฬาฯยังยืนที่ 1 ประเทศไทย 

อันดับรวมมหาวิทยาลัยของประเทศไทย จุฬาฯยังยืนที่ 1 ไว้ได้อีกครั้ง อยู่ในอันดับที่ 414 ของโลก (เดิม 419 ของโลก ) โดยมี ม.เชียงใหม่ มาเป็นอันดับ 2 อยู่อันดับ 461 ของโลก (เดิม 472 ของโลก) ส่วนที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่อันดับ 504 ของโลก (เดิม 516 ของโลก) โดยมีอันดับของประเทศไทยดังนี้

……………………………………………………………………..

สวนสุนันทาแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 19 สมัย 

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ”มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”ยังครองความเป็นอันดับ 1 ไว้ได้เป็นครั้งที่ 19 อยู่ในอันดับที่ 16 ของประเทศ (เดิม 16) อันดับ 1647 (เดิม 1737)  ของโลก

1 Suan Sunandha Rajabhat University
2 Nakhon Pathom Rajabhat University
3 Udon Thani Rajabhat University
4 Yala Rajabhat University
5 Phetchaburi Rajabhat University
6 Chiang Rai Rajabhat University
7 Chiang Mai Rajabhat University
8 Rajabhat Maha Sarakham University
9 Nakhon Ratchasima Rajabhat University
10 Buriram Rajabhat University

………………………………………………………………..

มทร.อีสานแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ในกลุ่มนี้อันดับ 1 คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ครองอันดับ 1 อยู่ที่ 23 ของประเทศ อันดับ  2434 (เดิม 2615) ของโลก

1 Rajamangala University of Technology Isan
2 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
3 Rajamangala University of Technology Thanyaburi
4 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok
5 Rajamangala University of Technology Lanna
6 Rajamangala University of Technology Krungtheb
7 Rajamangala University of Technology Rattanakosin
8 Rajamangala University of Technology Srivijaya
9 Rajamangala University of Technology Phra Nakhon

 

…………………………………………………………………….

ม.รังสิต ที่ 1 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
อันดับ 1 คือ “มหาวิทยาลัยรังสิต” ครองแชมป์ไว้ได้อีกสมัย อยู่ในอันดับที่ 24 ของประเทศ (เดิม 25 ) อันดับ 2538  (เดิม2769) ของโลก

1 Rangsit University
2 Assumption University of Thailand
3 Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology VISTEC
4 Bangkok University
5 University of the Thai Chamber of Commerce
6 Mahanakorn University of Technology
7 Stamford International University Thailand
8 Siam University
9 Krirk University
10 Sripatum University

……………………………………………………………….

20 อันดับโลก

 

หลักการจัดอันดับ 
การจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info

ทั้งนี้ การจัดอันดับมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรืออื่น ๆ โดยมุ่งวัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)”

เกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics ประกอบด้วย

ผลการจัดอันดับจากตัวชี้วัดแต่ละด้าน

การประกาศผลครั้งนี้ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัดด้วยกัน คือ 1 ด้าน VISIBILITY (impact) คือจำนวนการเชื่อมโยงจากลิงค์ภายนอก (subnet) ที่เข้าสู่เว็บเพจมหาวิทยาลัย 50%   ด้านที่ 2 TRANSPARENCY (or OPENNESS) คือ จำนวนการ citations ผลงานวิจัย ของผู้วิจัยที่มีข้อมูลอยู่ในฐาน Google Scholar 10% และด้านที่ 3 EXCELLENCE (or SCHOLAR) คือ จำนวน papers และการ cited papers ที่อยู่ในฐานข้อมูล scimago (ตั้งแต่ปี 2018-2022) 40%

ที่มา -http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

Next Post

 Business Day 2567 บริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดใหญ่ เตรียมบัณฑิตพร้อมก้าวสู่อนาคต

Tue Jan 30 , 2024
รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ Business Day 2567 คณะบริหารธุรกิจ โดยมี […]